Mere end nogensinde er der brug for en forening, der vil forklare, forsvare og forbedre ressourcebeskatningen i Danmark. Især grundskylden er under et stigende politisk pres, og alt for få på og omkring Christiansborg ønsker oprigtigt at bevare den – endsige forsvare den. Derudover er grundskylden til stadighed et stort mysterium for mange danskere. De fleste har svært ved at forstå, hvorfor man overhovedet bør betale skat af sin grund. CORIDA ønsker derfor at være ressourcebeskatningens bedste ambassadør i Danmark. I en globaliseret verden findes der ganske enkelt ikke nogen bedre beskatningsform. Ressourcebeskatning bidrager til statskassen uden at skabe forvridninger i økonomien. Den er ikke sårbar for skattekonkurrence mellem nationer og understøtter derfor en åben økonomi. Den mindsker spekulation, boligbobler og ulighed i formue. Den rammer bredt og modvirker den stadigt stigende modsætning mellem land og by. Kort sagt: En ændring af skattestrukturen hen imod en øget og bedre ressourcebeskatning er det mest oplagte middel til at forbedre dansk økonomi, således at der skabes vækst og velstand for alle.