Grundskylden kan kun fungere optimalt, såfremt vurderingen af grundværdierne er retvisende. Derfor skal den offentlige vurdering af grundværdierne opfylde følgende krav:

1. Den skal kunne isolere den uudnyttede grundværdi fra de forbedringer/bygninger, der måtte være at finde på grunden. Dette kan gøres ved hjælp af en metode, hvor man foretager en statistisk estimering på baggrund af faktiske handler af uudnyttede grunde og med inddragelse af registeroplysninger (f.eks. BBR) og geografisk data vedrørende nærområdet (havudsigt, adgang til offentligt transport, osv.). Med fordel kan man tillige bruge en såkaldt residual metode, hvor man tager udgangspunkt i et standardhus. I praksis vil det betyde, at man vurderer alle grunde, som om der var opført et hus, hvis karakteristika og konstruktionspris er kendt. På denne måde kan man ud fra to kendte variabler – hus og samlet ejendom (hus + grund) – isolere den tredje (grundværdien).

2. Den skal kunne følge den aktuelle udvikling på boligmarkedet uden for stor forsinkelse. Sålænge det såkaldte grundskatteloft er i kraft vil dette ikke være tilfældet. Heldigvis vil det nye vurderingssystem, der træder i kraft i 2018-19, genetablere kontakten med den aktuelle udvikling af grundværdierne. Dog ville det være en fordel, hvis grundværdierne blev vurderet hvert år, og ikke blot hvert andet år, som det bliver tilfældet med det nye vurderingssystem.

 


 

Links til publikationer:

Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger. Regeringen, 2016.


Læs også: